VİZYON & MİSYON

Edu-talents vakfı, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğinin,

hem Türkiye hem de Avrupa zaviyesinden olumlu sonuçlar doğuracağına inanmaktadır. Bölgemiz için istikrar ve kalkınmanın, tüm dünya adına sürdürülebilir bir yaşam için önemi büyüktür. Sürdürülebilirlik konusunda insanoğlunu küresel ölçekte büyük bir görev bekliyor. Eşitsizlik, kaynakların yanlış kullanımı ve bu minvalde birçok sorun bizler için hayati önemde olup, çözülmeyi beklemektedir. Bu sorunlar ulusal düzeyin ötesinde; aynı zamanda bölgesel bağlam içerisinde ele alındığında çözümün kolaylaşacağına inanıyoruz. Bize göre bu hususta Avrupa ve değerleri bir odak noktası olarak görev yapabilir.

TEMEL HEDEFLERIMIZ

Avrupa ve Türkiye arasındaki yakınlaşma çalışmalarına destek vermek.

Avrupa değerlerini geliştirme ve Türkiye’de Avrupa değerlerinin yaygınlaştırılması.

Yakınlaşma sürecine katkı yapan projelerin uygulanmasını sağlamak.

Bilgi ve uzmanlık merkezi: Avrupa ve Türkiye ilişkilerinde aktif meşgul olan herkes için bilgi ve uzmanlık merkezi olmak.

Türkiye ile Avrupa arasındaki uygulanan projelere lojistik destek vermek.

Avrupa projelerine danışmanlık yapmak.

0
Sene
0+
Öğrenci
0
Ülke
0
Geceleme