Edu-Talents Vakfı

AVRUPA PROJELERINDE HOLLANDA ORTAĞINIZ!

Hoşgeldiniz!

Türkiye; ekonomik ve kültürel zenginliği, önemli stratejik konumu ile Avrupa Birliği’ne katılmak istiyor. Bu yakınlaşma fikrinin bir göstergesi olarak, 2004 yılından bu yana bilgi ve öğrenci değişim programınlarına (Örn: Erasmus) katılıyor. Bununla birlikte, inişli çıkışlı bir süreç olan Avrupa-Türkiye ilişkileri nihai hedefe bütünüyle ulaşmış değil ve fakat gün be gün gelişmektedir…

Biz de, Edu-talents vakfı olarak Avrupa ile Türkiye arasında ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve nice yeni köprülerin kurulması yoluyla sürece katkıda bulunmak istiyoruz. Hollanda’da yaşayan Türk nüfusu yaklaşık yarım milyon; Avrupa’da yaşayan Türk nüfusu ise toplamda 5 milyon civarıdır. Hollanda, bilgi ve ticaret noktasında Avrupa’da etkili bir model ülke. Bu sebeple, Edu-talents vakfı Erasmus programı bağlamında bilgi ve ögrenci değişim sürecini destekleyerek Türkiye ile Hollanda arası yakınlaşmaya omuz vermek, ve böylece Avrupa ile Türkiye arasındaki mesafenin küçülmesini desteklemek istemektedir.

Bu yakınlaşma sürecine aşagıdaki temalar ile ilgili proje geliştirmek, desteklemek ve uygulamak suretiyle ulaşmayı hedefliyoruz.