VISIE & MISSIE

Stichting Edu-Talents gelooft erin dat de toetreding van Turkije

tot de Europese Unie, zowel voor Turkije als voor Europa een positieve uitwerking zal hebben. Verdere stabiliteit en ontwikkeling zal ten goede komen aan de regio en daarmee aan onze wereld en de duurzaamheid. Als het gaat om duurzaamheid wacht de mensheid een immense taak op. Er is namelijk sprake van ongelijkheid, uitbuiting van de aarde en daarmee gepaard gaande problemen.

Deze problemen kunnen alleen aangepakt worden als niet alleen op nationaal niveau maar ook op internationaal niveau de samenwerking verder versterkt wordt. Europa en haar waarden kunnen daarbij als kristallisatiepunt dienen.

DOELSTELLINGEN

Leveren van een bijdrage aan het ondersteunen van de toenadering tussen Europa en Turkije.

Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en verspreiden van de Europese waarden in Turkije

Uitvoeren van projecten die het toenaderingsproces ten goede komen.

Dienen als kennis- en expertisecentrum: een vraagbaak voor iedereen die zich actief bezighoudt met Europa en Turkije.

Logistiek ondersteunen van projecten tussen Turkije en Europa

Verstrekken van consultatie en advies m.b.t. Europese projecten


0
Jaren
0+
Studenten
0k
Landen
0
Overnachtingen