Partnerschap en programma ondersteuning

Stichting Edu-talents heeft ruime ervaring in het uitvoeren van Erasmus + projecten.

Onze stichting biedt een compleet pakket aan diensten waarin het opstellen van een programma, verblijf, vervoer en maaltijden zijn inbegrepen (zie fotogalerij). In de praktijk blijkt ons aanbod een groot succes te zijn. (zie referenties)

Edu-talents kan zelf als partner dienen of samenwerkingspartners vinden voor projecten m.b.t. innovatie, onderwijs, zorg en welzijn, werkgelegenheid, bestuur, emancipatie,vakanties en reizen, technologie en landbouw.

Logistieke diensten

Stichting Edu-talents heeft eigen logistieke faciliteiten die toereikend zijn. In Rotterdam, de stad van Erasmus, hebben wij een verblijfsfaciliteit met een capaciteit van 40 personen. Deze is dicht bij het ​​centrum gelegen en is goed te bereiken. Ook is er onbeperkt internet en zijn 24 uur Turkse en Nederlandse TV-zenders beschikbaar. Wij serveren maaltijden uit de Turkse keuken.

Buiten de programma’s om kunnen we vervoersdiensten verlenen aan groepen die dat wensen.

DOELSTELLINGEN

Leveren van een bijdrage aan het ondersteunen van de toenadering tussen Europa en Turkije.

Leveren van een bijdrage aan het ontwikkelen en verspreiden van de Europese waarden in Turkije

Uitvoeren van projecten die het toenaderingsproces ten goede komen.

Dienen als kennis- en expertisecentrum: een vraagbaak voor iedereen die zich actief bezighoudt met Europa en Turkije.

Logistiek ondersteunen van projecten tussen Turkije en Europa

Verstrekken van consultatie en advies m.b.t. Europese projecten