Stichting Edu-Talents

PARTNER IN EU-PROJECTEN IN NEDERLAND!

Welkom!

Turkije, met zijn grote economische, culturele rijkdom enmet een belangrijke strategische positie, wil bij de Europese Unie horen. In het kader van toetredingsonderhandelingen doet Turkije sinds 2004 mee aan het Erasmus programma voor kennisuitwisseling en uitwisseling van studenten. Maar de relatie tussen Europa en Turkije loopt niet van een leien dakje. Het is een zich voortdurend ontwikkelend proces dat nog niet voltooid is. Stichting Edu-talents wil een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van de relatie tussen Europa en Turkije door bruggen te bouwen. Er wonen 5 miljoen Turken in Europa, waarvan een half miljoen zich in Nederland bevindt. Nederland is een kennis- en handelsland en een invloedrijke voorloper in Europa.

Door het mogelijk maken van uitwisseling wenst Edu-talents een brug te slaan tussen Europa en Turkije en in het bijzonder tussen Nederland en Turkije zodat de grote afstand tussen Turkije en Nederland en daarmee tussen Turkije en Europa kleiner wordt. Deze uitwisselingen vinden plaats in het kader van het Erasmus+ programma.

Edu-talents wil daarom samenwerking en verduurzaming bevorderen door projecten en samenwerkingsverbanden met de volgende thema’s te stimuleren, initiëren en uit te voeren